การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 29-0111, 29-0112, 29-0116

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 29-0111, 29-0112, 29-0116
ขนาด 5×7 นิ้ว
การ์ดแบบ 2 พับ มี 3 สีค่ะ  ชมพู, ครีม, ฟ้า

โดยการ์ดจะเป็นแบบพับ 2 พับ  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทอง ด้านหน้าและด้านใน
มีปั๊มลายเป็นสีทองขอบโลโก้ เพิ่มความคลาสิกสุดๆค่ะ

100 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 14 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 13 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด