การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 6-0131

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 6-0131
ขนาด 6×6 นิ้ว
การ์ดแบบ 3 ตอน มี 1 สีค่ะ  ชมพู,

โดยการ์ดจะเป็นแบบพับ 3 ตอน  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีเงิน ด้านหน้าและด้านใน
มีปั๊มลายเป็นสีทองและเงินตรงขอบการ์ดค่ะ เพิ่มความคลาสิกสุดๆค่ะ

100 ใบ 18 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 17 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด