การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 6-0281, 6-0288

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 6-0281, 6-0288
ขนาด 6×6 นิ้ว
การ์ด 2 พับ มี 2  สีค่ะ  ชมพู ,  เขียว

 โดยเป็นการ์ด 2 พับ ขอบโลโก้นูนพิมพ์สีทอง พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองด้านใน
พิเศษตรงที่เมือเปิดการ์ดจะเป็น pop up  3 มิติยื่นออกมา
เพิ่มความคลาสสิกในตัวการ์ดค่ะ

100 ใบ 17 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด