การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0192

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0192
ขนาด 4×8 นิ้ว
การ์ด 3 ตอน มี 1 สีค่ะ  สีเขียว

 โดยเป็นการ์ด 3 ตอน ขอบโลโก้ และพิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองด้านใน
กระดาษเนื้อแท็กเจอร์  เพิ่มความคลาสสิกในตัวการ์ดค่ะ

100 ใบ 17 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด