การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0211, 9-0216, 9-0218

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0211, 9-0216, 9-0218
ขนาด 4×8 นิ้ว
การ์ดแบบสอด มี 3 สีค่ะ  ชมพู, เขียว, ฟ้า

โดยการ์ดจะเป็นแบบสอด  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองหรือสีเงินด้านหน้าและด้านใน
กระดาษปั๊มนูน เพิ่มความคลาสิกสุดๆค่ะ

100 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 14 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด