การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0261, 9-0262, 9-0268

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0261, 9-0262, 9-0268
ขนาด 4×8 นิ้ว
การ์ดแบบพับ มี 3 สีค่ะ ครีม, ชมพู, เขียว

โดยการ์ดจะเป็นแบบพับ 3 ตอน  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองหรือเงิน ด้านหน้าและด้านใน
มีปั๊มลายเป็นสีทองและเงินตรงขอบการ์ดค่ะ เพิ่มความคลาสิกสุดๆค่ะ

100 ใบ 17 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด