1. ป้ายแต่งงานปกติ ราคาเริ่มต้น 240 บาท (อักษรไม่นูน)

ป้ายแต่งงาน โลโก้แต่งงาน ลายวินเทจสีทอง

ป้ายแต่งงาน แบบธรรมดา (วัดจากด้านที่ยาวที่สุดของชิ้นงาน)
สติ๊กเกอร์เคลือบฟิลม์ด้าน (กันแสงสะท้อนแฟลช) Wrap บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  (พีพี บอร์ด)
ขนาด
ราคา
40 เซนติเมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1 เมตร) 240 บาท
50 เซนติเมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1-1.5 เมตร) 390 บาท
60 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1- 1.5 เมตร) 490 บาท
70 เซนติเมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1-2 เมตร) 590 บาท
80 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1.5-2 เมตร) 690 บาท
90 เซนติเมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 2 – 3 เมตร) 790 บาท
1 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 3  – 3.5 เมตร) 890 บาท
1.2 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 3.5 – 5 เมตร) 1,090 บาท
1.3 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 4 – 6 เมตร) 1,190 บาท
1.4 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 4 – 7 เมตร) 1,290 บาท
1.5 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 4 – 7.5 เมตร) 1,390 บาท
วัสดุพื้นหลัง
สติ๊กเกอร์เคลือบฟิลม์ด้าน (กันแสงสะท้อนแฟลช) Wrap บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
*เราตัดงานด้วยเครื่อง งานจึงออกมาเนี๊ยบค่ะ*

lineline

2. ป้ายแต่งงานอักษนูน ราคาเริ่มต้น 500 บาท 

ป้ายโลโก้แต่งงาน ลายดอกไม้เกร๋มากๆ ป้ายงานแต่ง ป้ายแต่งาน

ป้ายแต่งงาน อักษรนูน (วัดจากด้านที่ยาวที่สุดของชิ้นงาน)
สติ๊กเกอร์เคลือบฟิลม์ด้าน (กันแสงสะท้อนแฟลช) Wrap บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (พีพี บอร์ด)
ขนาด
ราคา
50 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1- 1.5 เมตร) 500 บาท
60 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1- 1.5 เมตร) 600 บาท
70 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1- 1.5 เมตร) 700 บาท
80 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1-2เมตร) 800 บาท
90 เซนติเมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 1.5 – 2.2 เมตร) 900 บาท
1 เมตร  (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 2.2  – 3.5 เมตร) 1,000บาท
1.2 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 3 – 4.5 เมตร) 1,200 บาท
1.3 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 3.5 – 6 เมตร) 1,300 บาท
1.4 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 3.5 – 6 เมตร) 1,400 บาท
1.5 เมตร (เหมาะสำหรับฉากเวที, แบล็คดร๊อป ประมาณ 4 – 7 เมตร) 1,500 บาท
วัสดุพื้นหลัง
สติ๊กเกอร์เคลือบฟิลม์ด้าน (กันแสงสะท้อนแฟลช) Wrap บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
*เราตัดงานด้วยเครื่อง งานจึงออกมาเนี๊ยบค่ะ*

line

line

3. ป้ายอักษร ราคาเริ่มต้น 500 บาท (มีวัสดุให้เลือก 5 วัสดุ)

ป้ายอักษรตัดเครื่องวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดและโฟมบอร์ดแต่งงาน, หมั้น, งานหมั้น, ป้ายชื่อบ่าวสาว, โลโก้บ่าวสาว,โลโก้แต่งงาน, ป้ายบ่าวสาว, ป้ายชื่อแต่งงาน, รัก, งานหมั้น, ฉากแต่งงาน, ป้ายรดน้ำ, ป้ายงานหมั้น, ป้ายงานแต่ง, งานแต่งงาน, เวที, ป้ายโลโก้งานแต่ง

ป้ายแต่งงาน ตัวอักษรชื่อจริง และชื่อเล่น
*ชื่อจริง : วัดจากชื่อที่ยาวที่สุด ชื่อสั้นกว่าตามสัดส่วนงาน
*ชื่อเล่น : วัดจากวาง 2 บรรทัดเยื้องกัน แล้วได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการ
ขนาด
(ได้ทั้ง 2 ชื่อ โดยร้านวัดจากชื่อ
ที่ยาวสุดของงาน)
วัสดุตัวอักษร 
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
ฟิวเจอร์บอร์ด
(หนา 3 มม.)
**ประหยัด
วัสดุตัวอักษร 
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
ฟิวเจอร์บอร์ด
(หนา 5 มม.)
วัสดุตัวอักษร
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
 โฟมบอร์ด 
(หนา 6 มม.)
วัสดุตัวอักษร
ทาสีอะคริลิค
 (Glitter)
หรือ
*โรยกากเพชร
โฟมปอนด์
(หนา 1/2 นิ้ว)
วัสดุตัวอักษร
ทาสีอะคริลิค
 (Glitter)
หรือ
*โรยกากเพชร
โฟมปอนด์
(หนา 1 นิ้ว)
80 เซนติเมตร  500 บาท 700 บาท 900 บาท 800 บาท 1,000 บาท
90 เซนติเมตร  600 บาท 800 บาท 1,000 บาท 900 บาท 1,200 บาท
1 เมตร  700 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,000 บาท 1,300 บาท
1.2 เมตร  800 บาท 1,100 บาท 1,200 บาท 1,100 บาท 1,500 บาท
1.3 เมตร  900 บาท 1,200 บาท 1,300 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท
1.4 เมตร  1,000 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท
1.5 เมตร  1,100 บาท 1,400 บาท 1,500 บาท 1,400 บาท 1,900 บาท
หมายเหตุ
– ป้ายฟอนต์จะได้ ชื่อบ่าว – สาว และสัญลักษณ์ตรงกลางนะคะ
เช่น สั่งป้ายชื่อขนาด 1 ม. เราจะวัดจากชื่อที่ยาวที่สุด 1 ม. และ ชื่อสั้นกว่าจะมีความยาวตามสัดส่วนงานค่ะ และถ้าต้องการสั่งวันที่เพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100-400 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดงานและวัสดุค่ะ

ป้ายแต่งงานอักษรย่อ วัสดุฟิวเจอร์บอร์ด และโฟมบอร์ด01 ป้ายแต่งงานอักษรย่อ โฟมปอนด์โรยกากเพชรสีพิงค์โกลด์ ป้ายงาแต่งอักษรย่อ โฟมปอนด์โรยกากเพชรสีพิงค์โกลด์ ป้ายแต่งงานอักษรย่อ โฟมปอนด์โรยกากเพชรสีทอง

ป้ายแต่งงาน  ตัวอักษรย่อ (วัดจากด้านที่ยาวที่สุดของชิ้นงาน) 
ขนาด
(ได้ทั้ง 2 ชื่อ โดยร้านวัดจากชื่อ
ที่ยาวสุดของงาน)
วัสดุตัวอักษร 
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
ฟิวเจอร์บอร์ด
(หนา 3 มม.)
**ประหยัด
วัสดุตัวอักษร 
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
ฟิวเจอร์บอร์ด
(หนา 5 มม.)
วัสดุตัวอักษร
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูง
รีดเรียบบน
 โฟมบอร์ด 
(หนา 6 มม.)
วัสดุตัวอักษร
ทาสีอะคริลิค
 (Glitter)
หรือ
*โรยกากเพชร
โฟมปอนด์
(หนา 1/2 นิ้ว)
วัสดุตัวอักษร
ทาสีอะคริลิค
 (Glitter)
หรือ
*โรยกากเพชร
โฟมปอนด์
(หนา 1 นิ้ว)
40 เซนติเมตร  200 บาท 300 บาท 350 บาท 300 บาท 500บาท
50 เซนติเมตร  250 บาท 400 บาท 450 บาท 400 บาท 600 บาท
60 เซนติเมตร  300 บาท 500 บาท 550บาท 500 บาท 700 บาท
70 เซนติเมตร  350 บาท 600 บาท 650 บาท 600 บาท 750 บาท
80 เซนติเมตร  400 บาท 700 บาท 750บาท 700 บาท 800 บาท
90 เซนติเมตร  450 บาท 800 บาท 850 บาท 800 บาท 900บาท
100 เซนติเมตร  500 บาท 900 บาท 950 บาท 900 บาท 1,100 บาท


หมายเหตุ
– ต้องการสั่งวันที่เพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100-400 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดงานและวัสดุค่ะ


line

ต้องการไฟล์ เพื่อนำไปผลิตเอง (ให้ไฟล์ .JPG ตามไซส์งานจริง)
ราคา 250 บาท (ทุกแบบ)

** งานด่วน งานเร่ง..สอบถามเข้ามาได้นะคะ เราจะดูให้อีกทีว่ามีคิวผลิตแทรกได้มั้ย

เนื่องจากคุณลูกค้า ถามเรื่องขนาดของป้ายแต่งงานมาเยอะมากๆ วันนี้TheLoveMode เลยทำขนาดป้ายในสเกลจริงมาให้ชมเลยคะ จะได้ทราบขนาดกันไปเลย ติดงานจะออกมาได้สวยเป๊ะปังค่ะ (ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบของป้ายด้วยนะคะ)

สัดส่วนจริงของป้ายแต่งงาน ป้ายงานแต่ง

**วิธีติดป้ายแต่งงานกับผ้าม่าน, ผ้า


ขั้นตอนการสั่งซื้อโลโก้แต่งงาน
1. แจ้งรหัสโลโก้ที่ต้องการ พร้อมชื่อบ่าว-สาว (ไทยหรืออังกฤษก็ไดค่ะ) , วัน/เดือน/ปี โดยรบกวนแจ้งว่าต้องการงานเป็นไฟล์ jpg หรือสั่งผลิตเลย ขนาด..กี่เมตร และขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยค่ะส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ thelovemode@gmail.com หรือทาง Line  Id : @thelovemode

2. รอทางร้านแจ้งราคากลับ

– รบกวนมัดจำ 50 % >> คลิ๊ก!! เพื่อดูช่องทางการชำระเงิน
– ในกรณีที่สั่งแบบไฟล์.JPG >> รบกวนโอนเต็มจำนวน

3. เมื่อทางเราได้รับค่าใช้จ่ายแล้ว จะออกแบบตามรายละเอียดที่ท่านให้มา และจะส่งทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้
ภายใน 3 วันคะ

** งานด่วนลองโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะ จะได้ดูคิวให้ค่ะ งานโฟมถ้าเป็นงานเร่งด่วน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ (ควรสั่งล่วงหน้า 10 วันนะคะ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณก้อย 089-5092426

LINE : @thelovemode

หมายเหตุ
 • เรามีบริการส่งชิ้นงานทางขนส่งเอกชน (นิ่มเอ็กเพรส)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งดังนี้
  ค่าส่งจะตามขนาดคะ
  – 50-60 ซม. ค่าส่ง 90 บาท
  – 70-80 ซม. ค่าส่ง 100 บาท
  – 90-100 ซม. ค่าส่ง 130 บาท
  – 110-120 ซม. ค่าส่ง 140 บาท
  – 130-150 ซม. ค่าส่ง 150 บาท
 • ระยะเวลาในการผลิต 7-10 วัน (แต่ถ้างานเร่งด่วน รบกวนโทรหรือไลน์มาสอบถามนะคะ ไม่มีชาร์ตเพิ่ม)
 • ทางร้านขออนุญาตไม่ทำงานก่อน ที่จะได้รับการโอนค่ามัดจำ 50%
 •  สามารถเปลี่ยนสีและ Font ตามที่ต้องการได้
 • ทางร้านจะแก้ Artwork ให้ฟรี 2 ครั้ง ถ้าเกินจากนี้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 200 บาท
 •  รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของลูกค้าไว้ด้วยนะคะ เผื่อในกรณีที่ทางร้านอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าค่ะ
 • ถ้าต้องการชิ้นงานใหญ่หรือเล็กกว่าที่ระบุไว้ในตาราง สามารถแจ้งได้ค่ะ
 •  Size งาน จะวัดจากส่วนที่ยาวที่สุดของชิ้นงาน
 • ทางร้านไม่สามารถให้ไฟล์ต้นฉบับได้ ในทุกๆกรณี
 • สินค้าของทางร้าน เราใช้ไฟล์ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ดังนั้นไฟล์จึงคมชัดสวยงาม
 • *งานป้ายอักษรโฟมที่ต้องการโรยกากเพชร จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด (ราคาในตารางเป็นราคาทาสีอะคริลิกเท่านั้นค่ะ)
 • เรารับผลิตตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ด้วยนะคะ
 • งานด่วนสามารถโทรคุยได้ค่ะ ไม่มีชาร์ตเพิ่ม
  (ยกเว้นงานป้ายอักษรโฟมปอนด์นะคะ ถ้าสั่งกระชั้นชิดไปจะมีค่าเร่งงานนะคะ)