การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0271, 9-0276, 9-0278

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0271, 9-0276, 9-0278
ขนาด 4×8 นิ้ว
การ์ดแบบพับ มี 3 สีค่ะ เขียว, ชมพู, ฟ้า

โดยการ์ดจะเป็นแบบพับ 3 ตอน  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองหรือเงิน ด้านหน้าและด้านใน
ถ้าใช้นิ้วสัมผัสขอบลายจะรู้สึกว่ามีความนูนของพื้นผิวกระดาษค่ะ

100 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 14 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด