การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0121, 9-0126

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 9-0121, 9-0126
ขนาด 4×8 นิ้ว
การ์ดแบบพับ มี 2 สีค่ะ ชมพู, ฟ้า

โดยการ์ดจะเป็นแบบพับ 2 พับ  พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองหรือเงิน ด้านหน้าและด้านใน
มีปั๊มลายเป็นสีทองและเงินตรงขอบโลโก้ เพิ่มความคลาสิกสุดๆค่ะ

100 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 14 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด