การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 29-0321

การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญ 29-0321
ขนาด 5×7 นิ้ว
การ์ด2 พับ มี 1 สีค่ะ สีโอรส

 โดยเป็นการ์ด 2 พับ ด้านหน้าพิเศษที่ฉลุตามลวดลาย พิมพ์รายละเอียดเป็นสีทองหรือเงิน ด้านใน
กระดาษเนื้อแท็กเจอร์  เพิ่มความคลาสสิกในตัวการ์ดค่ะ

100 ใบ 17 บาท / ใบ (รวมซอง)
200 ใบ 16 บาท / ใบ (รวมซอง)
500 ใบ 15 บาท / ใบ (รวมซอง)

***ค่าบล๊อก 600 บาทการแสดงความเห็นถูกปิด